Stretnúť nás môžete v kluboch, divadlách, alebo letných festivaloch po celej R1, D1 a D2 až po Prahu. Okrem našich štandardných predstavení pravidelne hrávame aj tie eventové, takisto ich radi moderujeme, buď ako trojica, alebo jednotlivo. Keďže improvizácia nestanovuje žiadne mantinely, v minulosti sme s firmami spolupracovali aj na viacerých netradičných zadaniach: sprevádzali sme zamestnancov počas ich teambuildingových aktivít, hrali sme nových kolegov a pod. 

Ak by ste si nás vedeli predstaviť vo vašom klube, kulturáku, alebo firemnej akcii (prípadne pri inom šialenom zadaní), pokojne kontaktujte nášho manažéra

Okrem našich tradičných predstavení sme spolupracovali aj s týmito firmami a inštitúciami: